Healing

Healing betyder "at gøre hel"

Healing foregår ved at jeg stiller mig til rådighed som kanal og kanaliserer energien, resten klarer din sjæl i overensstemmelse med det som du har behov for og er klar til at modtage.


Du er fuldt påklædt og jeg rører ikke

ved dig.


Efter sessionerne opnår man følelsen af

at være mere tilstede i sig selv, mere grænsesættende, øget energiniveau,

have nemmere ved at opfylde egne målsætninger, fravær af fysiske skavanker, bedre humør og øget velbefindende.


Det er ikke nødvendigt at besidde troen på det sjælelige, åndelige, spirituelle, holistiske eller nogen former for religion for at healingen virker… Det er tilstrækkeligt at du forholder dig nysgerrig.


For dig som ønsker det, er det muligt at lave en kombinationsbehandling, hvor den fysiologiske massage afsluttes med en intuitiv healing.

Det har ofte fin effekt ved symptomer fra organerne og ved symptomer af følelselsmæssig karakter.


Healingen Kan tillige laves på fjerndistance, dette har ingen forringelse af effekten.

Føler du at tingene ikke rigtig lykkes, at du ikke udnytter dit fulde potentiale, at du små skranter, er energiforladt… I det hele taget bare har følelsen af at være i venteposition til noget bedre? Ja, så kan det være at din krop og din sjæl er i disharmoni.


Disharmonien opstår når livet ryster os.

Det behøves ikke at være katastrofer eller virkelige tragiske hændelser.

Ganske almindelige hverdagshændelser, skuffelser, sorg, stress, følelsen af ikke at slå til/høre til mm. kan virke som traumer på sjælen og vil bevirke at der sker forskydning af sjælen, væk fra vores fysiske krop.

 

Vi er som menneskevæsen opdraget, kodet, programmeret ud fra samfundets herskende kultur med de dertilhørende normer. Vi formes fra ganske spæd i børneinstitutioner, i ungdomsinstitutionerne, i arbejdskulturen, i familiekulturen, gennem medierne mm. Menneskevæsnet får status som et produkt og en ressource. Vi opdrages til at være rationelle tænkende menneskevæsner.


I konkurrencesamfundet bliver der ikke taget højde for vores sjælskodning. Jo længere vi arbejder os væk fra vores sjæls sande formål, jo højere vil sjælen, på et tidspunkt, begynde at banke på, i form af ubehag, skavanker, mistrivsel, sygdom mm.


Healing vil transformere gamle kodninger om til nye autentiske og sjælssvarende. Vi får, med et minimum af egenindsats,  modet til at begynde en udvikling hen mod trivsel og øget livskvalitet. Vi vil begynde at lære at bruge vores intuition og lytte med hjertet, finde vores sande identitet og blive en bedre udgave af os selv.


Vi er alle født unikke, hvorfor så dø som en kopi?